Doorgaan naar hoofdcontent

Warmtepompboiler nieuwe kip met de gouden eieren voor zonnepaneelinstallateur?

Warmtepompboiler nieuwe kip met de gouden eieren voor zonnepaneelinstallateur?
Vlaanderen verdubbelde vorig jaar de subsidie voor de warmtepompboiler. Maakt dat de warmtepompboiler de nieuwe kip met de gouden eieren voor de installateur van zonnepanelen nu de premie op de thuisbatterij stopt?
 
Stichting Garantiefonds ZonneEnergie wint aan belang: 'Zekerheid voor consument én installateur'
Stichting Garantiefonds ZonneEnergie vierde in 2022 een mijlpaal: de grens van 500 megawattpiek aangemelde zonnepaneelinstallaties werd geslecht. Het groeitempo neemt momenteel snel toe.
 
Enquête over duurzame energie door ruim 700 inwoners ingevuld
De gemeente hoort graag hoe u denkt over duurzame energie. Een enquête hierover stond van 21 december 2022 tot 22 januari 2023 open. Het is ingevuld door 717 inwoners. Ruim 70% vindt het belangrijk dat er in de gemeente Berkelland duurzame energie wordt opgewekt. De enquête is verzonden aan leden van het inwonerspanel Berkelland Spreekt. Daarnaast kon iedereen die dat wilde het invullen via de website van de gemeente. Er zijn vragen gesteld over duurzame energie, windenergie en lokaal eigendom. Duurzame energie Veel inwoners hebben zelf al iets gedaan op het gebied van duurzame energie (84%). Dan gaat het met name om het plaatsen van zonnepanelen en/of het bewust gebruiken van minder energie. 11% heeft dat nog niet gedaan, maar is het wel van plan. De voornaamste reden daarvoor is het verlagen van de energiekosten. Redenen om niet iets te doen zijn voornamelijk het hebben van onvoldoende geld ervoor of men vindt de mogelijke maatregelen te duur. Windenergie Ook de gemeente Berkelland is bezig met duurzame energie en werkt momenteel aan windbeleid. Uit de enquête blijkt dat een kwart van de inwoners de plannen voor het opwekken van windenergie niet kent, de helft een beetje en een kwart kent de plannen goed. Vooral inwoners die in het zoekgebied voor windmolens wonen zijn bekend met de plannen. De meningen over het idee dat er mogelijk windmolens komen zijn erg verdeeld. Inwoners van het zoekgebied vinden het in meerderheid geen goed idee. Zij maken zich ook zorgen over het landschap, het uitzicht en het geluid. Twee derde van de inwoners geeft aan dat er geen manier is waarop ze windmolens zouden accepteren. En een kwart geeft aan dat wanneer ze kunnen profiteren van de opbrengsten ze het mogelijk wel accepteren. Lokaal eigendom De gemeente Berkelland wil lokaal eigendom mogelijk maken bij windenergie, om de lokale gemeenschap zeggenschap te geven over wat er gebeurt met de opbrengsten. Van de voorstanders van windenergie vindt 75% lokaal eigendom belangrijk. Bij de tegenstanders van windenergie is dit ruim de helft. Wanneer gevraagd wordt wie er eigenaar zouden moeten zijn van windmolens in gemeente Berkelland geeft een meerderheid een combinatie aan van lokale inwoners, lokale ondernemers of de gemeente. Slechts 10% is van mening dat een professionele partij als een ontwikkelaar eigenaar zou moeten zijn. U kunt de volledige uitkomsten van de enquête inzien website van de gemeente Berkelland.
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.